Privacyverklaring

Ik respecteer je privacy en ga uiteraard zorgvuldig om met jouw gegevens. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houd ik me aan de eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving. Over de wijze waarop ik dat doe informeer ik je dan ook graag.

Cliëntengegevens

Van mijn cliënten verwerk ik de NAW-gegevens en gegevens betreffende gezondheid en/of medicatie, welke relevant zijn voor een goede begeleiding op het gebied van leefstijl. Dit zal deels afhankelijk zijn van het te behalen doel en de hulpvraag. Verder verricht ik een lichaamsmeting en noteer deze gegevens en verdere informatie (lengte, leeftijd, gewicht, BMI, spier en vetmassa) voor zover deze van toepassing is voor een goede start van de leefstijlbegeleiding. Ook zal er per consult gegevens/informatie worden verwerkt betreft de voortgang van de begeleiding en behaalde resultaten.

Consumentengegevens

Ik bewaar naam en e-mailadres van consumenten die zich via mijn website of via andere gelegenheden aanmelden voor het periodiek via mail ontvangen van informatie en nieuwsbrieven. Bij elke e-mail of nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid je voor verdere e-mails of nieuwsbrieven af te melden. Je gegevens worden in dat geval uit mijn database verwijderd.

Gegevens overige relaties

Daarnaast heb ik een beperkt adressenbestand met NAW-gegevens van voor mij relevante relaties. Deze gegevens worden bewaard zolang er sprake is van een klant- en/of werkrelatie.

Cookiebeleid

Om mijn website goed te laten functioneren wordt er gebruik gemaakt van cookies. Je kunt die in je browser uitschakelen wanneer je dat wilt. Ik sta er echter niet voor garant dat deze website dan nog naar behoren functioneert. Cookies kun je overigens altijd verwijderen uit je browsergeschiedenis, mocht je dat willen.

Ik maak gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers mijn site gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door mij wordt gebruikt om de werking van mijn website te analyseren en verbeteren. Jouw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij je er zelf voor kiest het gebruik van cookies door je eigen browser te weigeren.

Testimonials

Testimonials worden alleen met je voornaam geplaatst. Ik vraag hiervoor altijd jouw toestemming.

Jouw privacy-rechten

Je mag uiteraard je eigen persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor even contact met mij op via telefoon: 06-51649905 of stuur een email naar angelique@fitinbalans.com

Op deze manier kun je me ook bereiken als je vragen hebt over andere zaken.

Bron van de persoonsgegevens:

Als de bron van jouw gegevens niet direct van jou als cliënt afkomstig is, maar van een andere zorgverlener of doorverwijzer dan zal ik je altijd vragen je eigen gegevens te controleren.

Bewaartermijn

Alle gegevens worden 10 jaar bewaard. Je kunt als cliënt of consument altijd vragen jouw gegevens eerder te verwijderen.

Delen van gegevens aan derden:

Alle gegevens mijn cliënten of consumenten zullen strikt persoonlijk worden behandeld en nooit zonder toestemming van de betreffende persoon met derden worden gedeeld.